نمایش زیبایی از تشکیل لایه آب – صابون توسط اشیا مختلف

توضیحات کامل و ساده درباره شکل ها و نمودار های کتاب درسی یاد آوری کلیه فرمول ها و نحوه حل تست های مربوط به این فصل کتاب به صورت کاملا شعرگونه و مفهومی و به ساده ترین روش(با نمایش واضح کلمات و با کیفیت عالی) تدریس خصوصی کنکوری فیزیک به صورت کاملاً خلاقانه و منحصر [...]

By | آبان ۲۰ام, ۱۳۹۵|آزمایشگاه فیزیک|0 Comments

فیلم آموزشی مرکز جرم دستگاه چند پاره

توضیحات کامل و ساده درباره شکل ها و نمودار های کتاب درسی یاد آوری کلیه فرمول ها و نحوه حل تست های مربوط به این فصل کتاب به صورت کاملا شعرگونه و مفهومی و به ساده ترین روش(با نمایش واضح کلمات و با کیفیت عالی) تدریس خصوصی کنکوری فیزیک به صورت کاملاً خلاقانه و منحصر [...]

By | آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵|آزمایشگاه فیزیک|0 Comments

تدریس آزمایشگاهی قانون اول نیوتون برای فهم بهتر مطالب

آزمایشی بسیار ساده و کارآمد برای تفهیم قانون نیوتون.تدریس خصوصی کنکوری فیزیک به صورت کاملاً خلاقانه و منحصر به فرد توضیحات کامل و ساده درباره شکل ها و نمودار های کتاب درسی یاد آوری کلیه فرمول ها و نحوه حل تست های مربوط به این فصل کتاب به صورت کاملا شعرگونه و مفهومی و به [...]

By | شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۵|آزمایشگاه فیزیک|0 Comments

تدریس مفهومی آزمایشگاهی موج طولی و عرضی در فیزیک

تدریس با توسط موج مکزیکی درون استادیوم ها.تدریس خصوصی کنکوری فیزیک به صورت کاملاً خلاقانه و منحصر به فرد توضیحات کامل و ساده درباره شکل ها و نمودار های کتاب درسی یاد آوری کلیه فرمول ها و نحوه حل تست های مربوط به این فصل کتاب به صورت کاملا شعرگونه و مفهومی و به ساده [...]

By | شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۵|آزمایشگاه فیزیک|0 Comments

تدریس مفهومی آزمایشگاهی القای بار الکتریکی در فیزیک

توضیحات کامل و ساده درباره شکل ها و نمودار های کتاب درسی یاد آوری کلیه فرمول ها و نحوه حل تست های مربوط به این فصل کتاب به صورت کاملا شعرگونه و مفهومی و به ساده ترین روش(با نمایش واضح کلمات و با کیفیت عالی) تدریس خصوصی کنکوری فیزیک به صورت کاملاً خلاقانه و منحصر [...]

By | شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۵|آزمایشگاه فیزیک|0 Comments

تدریس آزمایشگاهی اثر دوپلر برای فهم بیشتر این بخش فیزیک

تدریس این بخش با مثال هایی که هر روز با آن سر و کار دارید.دیگر رابطه عکس طول موج با فرکانس را فراموش نخواهید کرد. توضیحات کامل و ساده درباره شکل ها و نمودار های کتاب درسی یاد آوری کلیه فرمول ها و نحوه حل تست های مربوط به این فصل کتاب به صورت [...]

By | شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۵|آزمایشگاه فیزیک|0 Comments

تدریس آزمایشگاهی بسیار ساده توزیع بار در رساناها

توضیحات کامل و ساده درباره شکل ها و نمودار های کتاب درسی یاد آوری کلیه فرمول ها و نحوه حل تست های مربوط به این فصل کتاب به صورت کاملا شعرگونه و مفهومی و به ساده ترین روش(با نمایش واضح کلمات و با کیفیت عالی) تدریس خصوصی کنکوری فیزیک به صورت کاملاً خلاقانه و منحصر [...]

By | شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۵|آزمایشگاه فیزیک|0 Comments

تدریس ساده و مفهومی آزمایشگاهی ابر رساناها در فیزیک

کلیپی بسار زیسا و ساده و کوتاه برای درک بهتر ابر رساناها.تدریس خصوصی کنکوری فیزیک به صورت کاملاً خلاقانه و منحصر به فرد توضیحات کامل و ساده درباره شکل ها و نمودار های کتاب درسی یاد آوری کلیه فرمول ها و نحوه حل تست های مربوط به این فصل کتاب به صورت کاملا شعرگونه و [...]

By | شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۵|آزمایشگاه فیزیک|0 Comments